เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

วิศวกรทหารโรมัน ใช้เครื่องมือช่าง ทำด้วยไม้ง่ายๆเหล่านี้ วางแนวถนน ให้ตรง และได้ระดับ สร้างได้กว่า 400,000 กิโลเมตรไปทั่วอาณาจักรโรมัน เป็นถนนที่ปูผิวด้วยหินแข็งแกร่งมากถึง 80,500 กม. หลายถนนยังใช้ได้อยู่ทนทานมาเป็นพันปี มีเห็นอยู่ในเมืองเก่าๆในยุโรป

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างในชุด”เปิดสมองมองก่อสร้าง” เลือกหามาให้โดยอาจารย์ต่อ