วันนี้ วันที่ 5 สิงหาคม เป็นวันก่อตั้งบริษัท TACE Ltd. โดยเป็นวันที่ผมได้ไปจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท เมื่อ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2528 นับถึงวันนี้ก็ครบ 36 ปี มีอายุครบ 3 รอบ 

     ชื่อ TACE เป็นตัวอักษร ที่มาจากชื่อเต็ม ว่า Tortrakul and Associates Consulting Engineers ในยุคสมัยนั้น วิศวกรที่ปรึกษาเป็นอาชีพเล็กๆ แต่ละบริษัทมีคนทำงาน 5-6 คนเท่านั้น จึงใช้ชื่อวิศวกรตั้งเป็นชื่อบริษัทกันเป็นปกติ ไม่ได้คิดว่าจะกลายเป็นบริษัทที่มีคนเป็นร้อย ในเวลาต่อมา          

     การใช้ชื่อคนเป็นชื่อบริษัท ทำให้ลำบากใจมาก เพราะต้องได้ยินคนเรียกชื่อตัวเอง ตลอดเวลาในการประชุม ต่อมาทุกๆการประชุมครั้งแรก ผมจะต้องขอเวลาแนะนำบริษัท และขอให้เรียกชื่อบริษัท ด้วยชื่อว่า TACE และออกเสียงว่า” เท้ส ” แทนการเรียกว่า “ บริษัท ต่อตระกูล “ ที่ผมนั่งสะดุ้ง อยู่ตลอดทุกครั้ง

     สำหรับ โลโก้ บริษัท ผมอยากใช้รูปสัดส่วนของคนที่วาดโดย เลโอนาโด ดาวินซี ศิลปิน นักคิด นักประดิษฐ์ ที่ผมชื่นชอบมากมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม แต่มีบริษัทอินทีเรีย ดังชื่อ Leo Design นำไปใช้แล้ว ผมจึงเอาเฉพาะกรอบวงกลมและกรอบ4 เหลี่ยม มาใช้ ส่วนรูปคนยืนกางแขน ผมใช้เป็นเส้นแทน ออกมาเป็นรูปตัว T พอดี แต่ตรายางของบริษัทยังใช้เป็นรูป The Vitruvian Man ของดาวินซี อยู่จนทุกวันนี้

    ปัจจุบัน ผมยังทำงานทุกวัน ในตำแหน่งประธานบริษัท และเป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง อาวุโส อยู่ ครับ