เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

รางวัลโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจที่สุดปี 2022  (Construction Story of the Year)
     ได้แก่โครงการนานาชาติ ร่วมก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แบบFusion ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประเทศฝรั่งเศส ที่เรียกชื่อย่อกันว่า ITER
International Experimental Thermonuclear Reactor (ITER)

     นักวิทยาศาสตร์ ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า ทฤษฎีการผลิตพลังงานที่ดีที่สุด คือพลังงานที่จะเกิดขึ้น ออกมาจากการรวมอะตอม ( Fusion )
     แต่การจะสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าให้เกิดขึ้นจริงได้นั้นยากมาก ต้องอาศัยความร่วมมือจากวิศวกรชั้นยอด หลากหลายความชำนาญ
     โครงการ ITER จึงเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของนานาชาติ รวม 35 ประเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาต่างๆกัน 40 ภาษา ประเทศที่มีบทบาทหลักๆ เรียงตามอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่
     China, the European Union, India,Japan, Korea, Russia and the United States
     โครงการต้นแบบ โรงงานผลิตไฟฟ้าแบบFusion นี้ หากทำสำเร็จ จะแก้ปัญหาโลกร้อน จากการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ปกคลุมบรรยากาศ ได้อย่างแท้จริงและถาวร

https://www.theb1m.com/article/construction-story-year-2022-winner

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ คัดหามาเสนอโดย อาจารย์ต่อ

เตาปฏิกรณ์ปรมาณูแบบ Fusion ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ ด้วยความร่วมมือของนานาชาติ 35 ประเทศ
ภาพจำลองให้เห็น ภายในเตาปฏิกรณ์ ที่จะสร้างความร้อนที่สูงมากเพื่อรวมอะตอมของ สาร 2 ชนิดคือ
Deuterium เข้ากับ tritium ออกมาเป็นสารใหม่คือ Helium และพลังงาน มหาศาล
Nuclear Fusion. คือการรวมอะตอมของ สาร 2 ชนิดออกมาเป็นสารตัวใหม่
นักวิทยาศาสตร์ได้เลือกใช้ Deuterium มารวมเข้ากับ tritium ออกมาเป็นสารใหม่คือ Helium และพลังงาน มหาศาล