รศ.ดร ต่อตระกูล ยมนาค และทีม TACE ได้รับเชิญจาก รพ. ศิริราช ให้นำตัวอย่างจริงๆของการใช้ BIM ( Building Information Modeling) ที่ใช้ในงานช่วงประสานงานการออกแบบ ช่วงควบคุมงานก่อสร้าง มาเล่าประสบการณ์ จริงที่ศิริราชนี้ ด้วย

TACE ชนะการคัดเลือกให้เป็นผู้ควบคุมงาน Renovate ปรับปรุงห้องผ่าตัด และส่วนอื่นๆของ รพ. ด้วยข้อเสนอบริการสำคัญส่วนหนึ่งที่ว่า จะนำ BIM มาใช้ในโครงการนี้ และได้ทำจริงมาตลอด3 เดือนตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน

การนำ BIM มาใช้ในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BIM เบื้องตัน สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 12.45 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)

กำหนดการบรรยายTACE Ltd

เวลา 12.45 – 13.00
-BIM คืออะไร มีประโยชน์ต่องานของเราอย่างไรโดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษัท TACE Ltd.

เวลา 13.01 – 13.15
-ตัวอย่างการใช้ BM จริง ในช่วงออกแบบและเตรียมการก่อนการก่อสร้าง โดย นายธาดา ประสิทธิสา
กรรมการบริษัท TACE Ltd. ผู้อำนวยการโครงการ (โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลศิริราช)

เวลา 13.16 – 14.16 น.
-ตัวอย่างในการใช้งาน BIM จริง ในโครงการก่อสร้างที่โรงพยาบาลศิริราชขณะนี้ โดย นายวิระ เรืองศรี
BIM Consultant – TACE Ltd

เวลา 14.30 – 15.00 น.
-ถาม-ตอบ
-ระดมความคิด ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้
-หัวข้อที่สนใจจะให้จัดการบรรยายในครั้งที่ 2