เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

รถไฟความเร็วสูง เชื่อม ไทย-ลาว-จีน สร้างไปได้มากแล้ว
     ลงทุนด้วยเงินไทย สร้างโดยช่างไทย โดยใช้จีนให้เป็นผู้ออกแบบและเป็นที่ปรึกษา เป็นการเลือกที่ถูกต้องที่สุด ในระยะยาวเราจะมีความรู้ ความชำนาญก่อสร้างได้ด้วยตนเอง และไม่ต้องเอาที่ดินและทรัพยากรชาติไปประกันเงินกู้จีนแบบที่ลาวทำ
     อีก 4 ปีจะเสร็จ วิ่งได้ถึงโคราช
     ขณะนี้พร้อมสร้างต่อไปให้ถึงหนองคายเพื่อข้ามไปเชื่อมรถไฟสายลาว-จีน
*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับ เรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในชุด“ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ นำมาเสนอโดย อาจารย์ต่อ เป็นประจำ

 

การก่อสร้างยกทางรถไฟความเร็วสูง ขึ้นวางบนตอม่อ
การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง รางคู่ บริเวณ หน้า ชุมทางหนองบัว จังหวัดสระบุรี