1 win casino1win aviatormosbetmosbet casinopin-upmostbet aviator login1 winmostbet1 win azpin up casino1winmosbetpin up bettingparimatchlacky jet4era betmostbet casinoparimatchpin up azerbaijanlucky jet casino1win slot4rabet mirror1 win casinoluckyjet1wınmosbetaviator4rabet bangladesh1 winpin up az1win onlinepin up indialucky jetmostbet azmostbetpin up kz1win1win casino1win saytimostbet aviatorlucky jetmostbetmostbet onlinepinup loginpin uppin up1win login4r betmosbet indiamostbet azaviator mostbet

เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

มหาวิหาร ซากราดาฟามีเลีย ( Sagrada Familia) ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน
เป็นผลงานการออกแบบของเกาดี (อันตอนี เกาดี อี กูรเนต : Antoni Gaudí i Cornet )
ซึ่งเป็นสถาปนิกชื่อดังของโลกชาวสเปน ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2395- พ.ศ.2469
งานนี้นับเป็นงานก่อสร้างที่ใช้เวลาก่อสร้างมา ยาวนานมาก เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2425 มาถึงปี 2566 ก็สร้างมาร่วม เป็นเวลา 141 ปีแล้ว ก็ยังไม่เสร็จ เพราะประสบกับปัญหาต่างๆ ต้องหยุดสร้างไปนานช่วงปี พ.ศ. 2479 เกิดสงครามกลางเมือง ของสเปน สถาปนิกเกาดี้ ผู้ออกแบบก็ประสบอุบัติเหตุรถรางทับเสียชีวิตไปตั้งแต่พ.ศ. 2469 รวมทั้งปัญหาด้านเงินที่ได้มาจากการบริจาคของประชาชน เท่านั้น
งานก่อสร้างล่าสุดในปี 2566 คาดว่าจะใช้เวลาอีก 3 ปีก็จะสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ในปัจจุบันคงเหลือยอดสุดท้ายที่สูงที่สุดใน จำนวนยอด 18 ยอดอันหมายถึงบุคคลสำคัญทั้ง 18 คนในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์

รูปถ่ายความก้าวหน้าของงานในปี 2565
หลังจากสถาปนิก เกาดี้ เสียชีวิตไป ก็ได้ใช้โมเดล ที่ยังมีเหลือรอดจากการทำลาย แบบและโมเดลอันใหญ่ ในช่วงสงครามกลางเมือง มาเป็นแนวทางออกแบบรายละเอียดต่อไป
ปัจจุบันในเดือน กรกฎาคม 2566 หากมองจากข้างล่าง ถ้าไม่เห็นทาวเวอร์เครน ก็จะนึกว่าสร้างเสร็จแล้ว
ภายใน เปิดให้คนเข้าไปชมความงดงามมากภายใน และได้รับเงินจากบัตรเข้าชม นำมาใช้ในการก่อสร้าง
ตอนเริ่มก่อสร้าง พื้นที่แถวนั้นยังเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ และเมืองยังไม่ขยายออกมาถึง
ก่อสร้างผ่านยุคที่ใช้รถเทียมม้า
อ่านรายละเอียด ว่าแต่ละยอดหมายถึงบุคคลสำคัญ รวม18 ยอด อาคารที่ยังระบายสีเป็นสีเทา คือส่วนยังสร้างไม่เสร็จในตอนที่ทำภาพนี้