เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

ภาพนี้มีอาคารที่ตั้งเด่น อยู่ท่ามกลางอาคารอื่นรอบๆที่พังทะลายลงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกี
     คืออาคารขององค์กรวิศวกรรมทางการก่อสร้างของประเทศตุรกี อาคารนี้ตั้งเด่นอยู่ อย่างแข็งแรง ท่ามกลางอาคารอื่นรอบๆที่พังทะลายลงเกือบหมด เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกี!
     ต้นเหตุสำคัญ ที่ทำให้อาคารอื่นๆพังทะลายลงมาทันที ไม่สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ จนมีประชาชนเสียชีวิตกว่า 5หมื่นราย ก็คือการออกกฏหมายนิรโทษกรรม ผู้ก่อสร้าง อาคารโดยไม่มีใบอนุญาตในตุรกี
     เจ้าหน้าที่ของตุรกี เปิดเผยว่า อาคารประมาณ 50 % ของจำนวนทั้งหมดกว่า 20 ล้านอาคาร ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง !
     อาคารเหล่านี้ได้สร้างมาโดยไม่มีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ถูกต้องตามข้อกำหนดความมั่นคงแข็งแรงตามกฏหมาย
     ในปี พศ. 2561 รัฐบาลตุรกี ได้แก้ปัญหานี้โดยออกกฏหมายนิรโทษกรรมให้กับ เจ้าของอาคาร และผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ร่วมทำผิดกฏหมายควบคุมการก่อสร้าง ทั้งหมด ถึงแม้ว่าวิศวกรและสถาปนิก จะคัดค้านว่าการกระทำเช่นนี้ จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ใช้อาคารเหล่านี้ในอนาคตได้ ก็ตาม !
*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง ในคอลัมน์ประจำชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง” จัดหามาให้โดยอาจารย์ต่อ

อาคารองค์กรวิศวกรรม แห่งประเทศตุรกี คืออาคารที่ตั้งเด่น อยู่ท่ามกลางอาคารอื่นรอบๆที่พังทะลายลงเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกี
อาคารองค์กรวิศวกรรม แห่งประเทศตุรกี มีป้ายชื่ออาคารติดอยู่ชัดเจน อยู่ท่ามกลางอาคารอื่นรอบๆที่พังทะลายลง
อาคารสูงหลายหลัง ยังไม่พังลงมา แสดงว่าอาคารที่ออกแบบโครงสร้างให้ป้องกันแผ่นดินไหวไว้ถูกต้อง สามารถป้องกันการพังทะลายลงมาทันทีได้
อาคารที่ออกแบบโครงสร้างให้ป้องกันแผ่นดินไหวไว้ถูกต้อง สามารถป้องกันการพังทะลายลงมาทันทีได้ แตกต่างกับอาคารที่ยุบลงมาทันที ผู้อาศัยไม่มีโอกาสหนีออกมาได้เลย
บ้านอยู่อาศัย ที่ออกแบบไว้ถูกต้อง สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้