เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

พลั่วก่อฤกษ์ทางรถไฟ

เป็นพลั่ว ที่ ร.5 ใช้ทำพิธีตักดินเริ่มงานก่อสร้าง ทางรถไฟ สายกรุงเทพ-นครราชสีมา ในปี พ.ศ.2434 ออกแบบและสร้างไว้งดงามมาก

     ใช้ ในพิธีเริ่มงานก่อสร้างตามแบบต่างประเทศที่เรียกว่า Ground Breaking ในงานสร้างทางรถไฟนี้ แทนการวางศิลาฤกษ์ ซึ่งเป็นพิธีของไทยในการเริ่มงานก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ

      เป็น 1 ใน ของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการก่อสร้างของไทย ที่มีค่ายิ่ง วางแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  

      ของอื่นๆมีอีก ที่น่าสนใจ อาทิเช่น ท่อน้ำปะปา และราวระเบียงดินเผากลวงสำเร็จรูป สมัยสมเด็จพระนารายณ์ และ หมอนรถไฟ 2 ท่อนที่ ร.5 และ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวี ทรงตอกหมุดติดแผ่นป้าย ในวันพิธีเปิดการเดินรถไฟเป็นครั้งแรกของประเทศไทย กรุงเทพฯ- อยุธยา  ก็มีแสดงไว้

    เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์และอังคาร ผู้สูงอายุเข้าดูฟรี

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง เป็นประจำใน ชุด ‘ เปิดสมองมองก่อสร้าง ‘ อาจารย์ต่อ ไปแสวงหามาให้

 

พลั่วก่อฤกษ์ทางรถไฟศิลปะรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๔๓๔ เงิน งาช้าง ไม้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงใช้พลั่วนี้ด้กดินสำหรับถมทางเป็นปฐมฤกษ์การสร้างทางรถไฟหลวงสายแรกระหว่างกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ณ พลับพลายก หน้าวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๓๔
หมอนรถไฟ 2 หมอน ที่ทรงตรึงหมุดบนรางทองรางเงิน ในพระราชพิธีเปิดทางรถไฟหลวงสายนครราชสีมา ช่วง กรุงเทพฯ -พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๓๙