เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

พระวิษณุกรรม เทพแห่งช่าง สถาปนิก และวิศวกร ในอินเดียมีการฉลองวันวิษณุกรรม ( Vishwakarma Day) ในวันที่ 17 กันยายน ของทุกๆปี

     ไทยได้รับวัฒนธรรม การนับถือว่าพระวิศวกรรมเป็นเทพแห่งช่าง มาจากอินเดีย โดยถือว่าเป็นผู้สรรค์สร้าง หรือเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดการสรรค์สร้างประดิษฐกรรมต่าง ๆ ในโลก เราจึงบัญญัติศัพท์คำว่า “ENGINEERING” มาใช้ในภาษาไทยด้วยคำว่า “วิศวกรรมศาสตร์”
     ในการสร้างรูปพระวิษณุกรรม มักจะไม่เหมือนกัน บ้างก็สร้างให้พระองค์ถือคทา จอบ ไม้วา ไม้ฉาก ผึ่ง (เครื่องมือสําหรับถากไม้ รูปร่างคล้ายจอบ แต่มีขนาดเล็กกว่าและด้ามสั้นกว่า) และลูกดิ่ง เป็นต้น ส่วนใหญ่จะประทับนั่ง ​มีที่ประทับยืนจะถือว่าเป็นพระวิษณุกรรมของช่างก่อสร้าง และของวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะ
     องค์พระวิษณุกรรม ประทับนั่ง ที่สร้างล่าสุด ประดิษฐานไว้ที่หน้าอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท . )

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างในความรู้ชุด
“เปิดสมองมองก่อสร้าง” นำมาเสนอโดยอาจารย์ต่อ

ภาพลายเส้นที่สวยงาม เป็นต้นแบบของการสร้าง พระวิษณุกรรม
องค์พระวิษณุกรรม ที่สร้างล่าสุด ประดิษฐานไว้ที่หน้าอาคารของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท . )
ในอินเดีย ยังมีการตั้ง วันวิษณุกรรม ( Vishwakarma Day) ให้ช่างทุกสายสาขา มาร่วมกันทำพิธีบูชาพระวิษณุกรรม ในวันที่ 17 กันยายน ของทุกๆปี