เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

“พระบรมรูป รัชกาลที่9” ที่สถานปฏิบัติธรรมศศิภาวัน ออกแบบให้มีแสงอาทิตย์ส่องลงมาที่พระรูป ทุกๆวันที่ 5 ธันวาคม

       ในหอธรรม สถานปฏิบัติธรรมศศิภาวัน จังหวัดนครราชสีมา    อนุชิต สุคนธทรัพย์ สถาปนิกของโครงการนี้ มาจากบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บอกเล่าถึงแนวคิดเรื่องนี้ว่ามาจากนายนิธิ สถาปิตานนท์ ประธานของ A49
ที่มีแนวคิดต้องการจะให้แสงอาทิตย์ส่องลงมาเป็นลำแสงจากด้านบนของอาคาร ลงมาบน พระบรมรูปจากพระพักตร์เบื้องซ้าย ไล่ลงมาจนถึงพระบาท ในเวลา 9 นาฬิกา 99 นาที หรือ 10 นาฬิกา 39 นาที พร้อมกับมีเสียงระฆังดังขึ้น 9 ครั้ง ให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นทุกปี ปีละ 1 ครั้งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ คือวันที่ 5 ธันวาคม
      โดยส่วนการออกแบบแสงนี้ได้มี ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง หรือศูนย์ LRIC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยแสงธรรมชาติ และทีมมาร่วมออกแบบในโครงการด้วย

อ่านรายละเอียดงานของทีมออกแบบนี้ได้ที่ :  https://www.matichon.co.th/education/news_3089510

… ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ได้ใน” เปิดสมองมองก่อสร้าง “ ค้นหามาเสนอโดย อาจารย์ต่อ

สถาปนิก และผู้ออกแบบแสง
ช่องแสงอาทิย์จากยอดของอาคาร และระฆังที่จะดังทุกๆวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
ห้องโถง สำหรับปฎิบัติธรรม
จากความสนใจใฝ่ธรรมะ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์จึงได้สรรค์สร้างผลงานชีวิตชิ้นสำคัญ ขึ้นเป็นสถานปฏิบัติธรรม ‘ศศิภาวัน’ อันมีความหมายลึกซึ้งว่า ‘การภาวนาในแสงจันทร์ ที่เขาใหญ่