ผลงานปรับปรุงอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เดิมที่เป็นอาคาร 4 ชั้น เหมือนอาคารห้องแถวทุกวันนี้

ผลงานปรับปรุงอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ ของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เดิมที่เป็นอาคาร 4 ชั้น เหมือนอาคารห้องแถวทุกวันนี้ ทั้งๆ ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคคณะราษฎร์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ให้สถาปนิก ตกแต่งภายนอกอาคารให้ดูดีมีคุณค่าขึ้น
TACE เราได้รับเชิญให้ไปร่วมทีมงานในฐานะวิศวกรโครงสร้าง โดยรศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ได้ไปเชิญ ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมค้นหาวิธีเพิ่มเติมตกแต่งโดยปลอดภัย น้ำหนักไม่เกิน เสาเข็มไม้สั้น ๆ ที่ใช้ตอกไว้เดิมจะรับได้
ชิ้นส่วนที่ใช้จึงต้องมีน้ำหนักเบามากๆ ซึ่งเราก็ออกแบบออกมาได้ในที่สุด สวยงาม ปลอดภัย และอยู่ในงบประมาณ และสร้างได้เสร็จรวดเร็ว

.