เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

ปัจจุบันและอนาคต ของการนำเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงมาสู่วงการการก่อสร้างไทย มีความจำเป็นเพราะวิกฤตการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และมีคุณประโยชน์ ที่จะช่วยลดงานด้านรวบรวมและจัดทำเอกสาร ด้านการบริหารโครงการงานก่อสร้าง ต่างๆ

     มีตัวอย่างเช่น การที่ผมใช้หุ่นยนต์ แทนตัว มาใช้ในประชุมทางไกล ที่เรียกว่า Telepresence และการใช้หุ่นยนต์แขนเดียว แบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ มาใช้ในการก่อกำแพงด้วยบล็อกLay&Go ที่ผมค้นคิดมานานเป็น 10 ปี

     รายละเอียด ผมจะไปบรรยาย ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันอังคารที่ 16 พค. นี้ร่วมกับวิทยากรผู้ชำนาญการท่าน อื่นๆ อีกหลายท่าน เปิดดูรายละเอียด ใต้ภาพโปสเตอร์ข้างล่างนี้ได้

ใช้ หุ่นยนต์ แทนร่าง เรา( Avatar )เดินไปเข้าประชุมแบบ Telepresence
หุ่นยนต์ แขนเดียว สามารถนำมาใช้ก่อกำแพงชนิด Lay&Go ได้รวดเร็ว เพราะออกแบบบล็อกไทยชนิดนี้ ให้มีสลักช่วยยึดแต่ละก้อน ได้เข้าที่ได้อย่างแม่นยำ
16 พฤษภาคม 2566
08:30 – 17:00 น. เชิญชวน เข้าฟังได้ ทั้งแบบonline และเข้าฟัง
– แบบ Onsite : Co-Learning Space อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– แบบ Online : Zoom

** ด่วน ลงทะเบียน เข้าร่วม ฟรี!!
https://forms.gle/ByFG43U7eRyMDvMb8
(แบบ Onsite จำกัดจำนวน 80 ท่าน เท่านั้น)

โอกาสร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิด ใน 4 เรื่องราว

ภาคเช้า 09:00-12:00
Ep 1 : Building – Culture Nature and Trend
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
ศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
Ep 2 : Innovations and Digital Transformation in Construction Industry
รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
คุณ ไผท ผดุงถิ่น
ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน

ภาคบ่าย 13:00-17:00
Ep 3 : Building System Technologies in Digital Era
ผศ. ดร.สรรพวัฒน์ จตุพัฒน์วรางกูร
ดร.ธิติ วัชรสินธพชัย
ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ
Ep 4 : Buidling in Sustainable World
คุณเกชา ธีรโกเมน
รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล
ดร.เทพฤทธิ์ ทองชุบ
ผศ.ดร.ชิษณุ อัมพรายน์
Panel Discussion
*
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.spu.ac.th/fac/engineer