เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

บ้านในอีก 10 ปีข้างหน้า
( THE HOUSE IN 10 YEARS. !!! )
     เทคโนโลยีต่างๆ จะมีเพื่ออำนวยความสะดวกในบ้านมากขึ้น และถูกลงมากๆ หลายๆเทคโนโลยีมีพร้อมแล้ว ทำได้แล้วในปัจจุบัน
     เช่นหลังคาผลิตไฟฟ้า Solar roof ซึ่งในอนาคตไม่นานก็จะมีชนิดที่ให้แสงส่องผ่านได้
     ราวแขวนผ้า ชนิดที่หดเก็บได้เวลาฝนตก หรือเวลามีแขกมาเยี่ยม ก็น่าสนใจ วิศวกรก็สามารถออกแบบให้สร้างได้เลย
     หรือบ้านหมุนได้รอบตัว ก็มีแล้วอยู่ที่จังหวัดพะเยา เป็นบ้านของสถาปนิก ดร.ยุทธนา ปิยะตระกูล

เปิดคลิป 1.42 นาทีดูได้ที่: https://youtube.com/watch?v=Jhm7Rlghi4k&feature=shares

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับ “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ มีเรื่องน่าสนใจในวงการก่อสร้างมาเล่า โดยอาจารย์ต่อ

เปิดดูคลิปได้ที่ https://youtube.com/watch?v=Jhm7Rlghi4k&feature=shares
หลังคา Solar Roof ที่แสงส่องผ่านได้
ราวตากผ้า ที่ยืดหดได้ ตามเวลาแดดออก หรือฝนตก