เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

บทเรียน วิบัติรางน้ำ และหลังคา อาคารผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์ใหม่ สนามบินดอนเมือง เมื่อ 18 เมษายน 2565
    ค่าแรงลม และค่าอัตราปริมาณน้ำฝน ที่เกิดขึ้นกับอาคารในปัจจุบัน ได้มีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น ทั่วโลก
สาเหตุเกิดจากวิกฤตการณ์โลกร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
   จึงจำเป็นที่ ผู้ที่หน้าที่กำหนดความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยของอาคารสาธารณะ จะต้องเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการออกแบบโครงสร้างของหลังคา ให้รับแรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาคาร โดยด่วนที่สุด
   ในระหว่างที่ยังไม่มี ข้อกำหนดออกมาเป็นทางการ ในขณะนี้ จึงตกเป็นภาระกิจและหน้าที่หนักมาก ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง ทุกฝ่าย ที่จะต้องให้ความระมัดระวัง การก่อสร้างในส่วนโครงสร้างของหลังคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาคารที่อยู่ในบริเวณที่โล่งแจ้ง
    และจะต้องติดตามผลการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง ที่จะออกมาเป็นทางการ อย่างใกล้ชิดต่อไป

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง ในความรู้ชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “ โดย อาจารย์ต่อ

 

ภาพเศษอิฐจากกำแพงที่พังจนเปิดโล่ง และเห็นรางน้ำที่ห้อยอยู่ข้างขวาบนของภาพ
ภาพการเสียหายของหลังคา และรางน้ำ ที่เห็นชัดเจนที่สุด จากภาพต่างๆที่ได้มีเผยแพร่ทางข่าวสาร
ภาพโครงสร้าง ที่พยายามสร้างขึ้น จากภาพถ่ายมุมต่างๆในรายงานข่าวที่มีเผยแพร่สาธารณะ