เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

บทความ “ วางแผน CPM ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ “ นี้ ผมเขียนขึ้นเมื่อ 39 ปีที่แล้ว ลงใน วิศวกรรมสาร ฉบับ สิงหาคม พ.ศ. 2525 ยังอ่านได้ไม่ล้าสมัย
น่าจะเป็นบทความแรกๆ เกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการก่อสร้าง ที่ผมเริ่มเขียนมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันที่ผมได้เขียนออกมาเป็นประจำ ในเฟสบุ๊คทุกเช้าวันจันทร์ ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “