เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

     ทฤษฎีการออกแบบคาน สำหรับใช้ในสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีมาตั้งแต่สมัย600 ปีก่อน โดย ลีโอนาโด ดาวินซี และต่อมาโดย กาลิเลโอ
     น่าเสียดายที่วิศวกรสมัยโรมัน ไม่รู้จักสูตรการคำนวณคาน ( Beam) ในสิ่งก่อสร้างต่างๆของเขา แต่โรมันก็ได้ใช้โครงสร้างก่ออิฐโค้ง (Arch)แทนคานได้อย่างงดงาม
     ในรูปผมถ่ายกับช่องประตู ออกไปสวนของโรงแรมโบราณอายุ 1,000 ปี ที่ใช้หินก้อนเดียวมาพาด แทนคานทับหลังคอนกรีตแบบปัจจุบันนี้

*** ทุกๆเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการก่อสร้างใน “เปิดสมองมองก่อสร้าง” รวบรวมนำมาเสนอโดยอาจารย์ต่อ

ภาพนี้เพิ่งถ่ายมา จากโรงแรม อายุ 1,000 ปีที่อังกฤษ ช่องเปิดกำแพงตรงประตู ต้องไปตัดหินก้อนยาวๆมาก้อนเดียวหนักมากๆ แถมต้องลำบากแบกขึ้นไปวางพาด แต่ตอนนี้ ผมออกแบบ บล็อคLay&Go ให้วางเรียงๆกัน8 ก้อนแล้วเสริมเหล็กเส้นเข้าไป จะกลายไปเป็นคานพาดเป็นช่องเปิด 3.20 เมตรได้อย่างง่ายๆ