ตรวจรับห้องชุด ด้วยตัวเองได้ก่อน ยังไม่ต้องจ้างคนมาตรวจเสียหลายพันบาท

โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

ตรวจรับห้องชุด ด้วยตัวเองได้ก่อน ยังไม่ต้องจ้างคนมาตรวจเสียหลายพันบาท
ขอแนะนำ หนังสือมาตรฐานจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( วสท ) ชื่อ

“ คู่มือการตรวจรับ งานก่อสร้างห้องชุด พ.ศ. 2566 “

ราคา 120 บาท

มีขายออนไลน์ 2 ที่ คือทีา Shopee และ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

วสท เป็นสถาบันวิชาชีพ ที่เป็นศูนย์กลางวิชาการของผู้มีวิชาชีพทางวิศวกรรมทุกสาขา ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ผลิตคู่มือ มาตรฐาน ต่างๆออกมามากมาย ตลอดจนมีการฝึกอบรม บรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ
มีร้านแสดงและจำหน่ายหนังสือมาตราฐานทางวิศวกรรม ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของ อาคาร วสท บนถนนวัดเทพลีลา ( รามคำแหง 39 ) ขอแนะนำผู้สนใจให้แวะไปชมสักครั้ง

*** ทุกเช้าวันจันทร์ พบกับบทความชุด “
เปิดสมองมองก่อสร้าง ”
ที่อาจารย์ ต่อ เขียนมาต่อเนื่องเป็นปีที่7 แล้ว