จากวันนั้น...ถึงวันนี้ โครงการอาคาร AUA หลังใหม่  (ผลงาน : การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของ TACE)
ข้อมูลอ้างอิง จากเอกสารเผยแพร่ ในงาน พิธีเปิดอาคารสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (หน้า 8-11)