ครบรอบ 34 ปี TACE Ltd.

คำกล่าวจากรศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการบริษัท TACE Ltd.
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 35 บริษัทจึงได้จัดการประชุมในเช้าวันนี้แบบออนไลน์ จากทุกๆ หน่วยงานพร้อมๆ กัน เพื่อรับศักราชใหม่ของวิถีชีวิตในการทำงานในยุคใหม่ “ยุคดิจิตอล 4.0”

ในนามของบริษัทและกรรมการทุกท่าน ตลอดจนทุกคนที่นั่งอยู่ที่ Head Office สำนักงานพญาไทนี้ ขอให้คำมั่นต่อพวกเราว่า บริษัทจะพยายามอย่างที่สุดในการพัฒนากิจการ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของโครงการต่อไปอีกไม่หยุดยั้ง และที่สำคัญอีกเป้าหมายที่ทุกคนปรารถนาสำหรับชาว TACE ทุกท่าน ก็คือ เราจะพยายามที่จะแสวงหาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งแก่พนักงานทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้ร่วมงานในบริษัท TACE ของเราทุกท่าน ตั้งใจและร่วมใจกัน ในความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทของเราก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พวกเราที่รักทุกคน สวัสดีครับ…