เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

คนโบราณยุคที่ยังไม่มีเครื่องมือทำด้วยเหล็ก ตัดหินก้อนใหญ่มาก เป็นหลายเหลี่ยม และเป็นเส้นตรงคม ได้อย่างไร?
     และถึงจะมีเครื่องมือวิเศษ ก็ยังมีคำถามว่า แล้วทำไมไม่ตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ไม่ง่ายกว่าหรือ
     ถึงวันนี้ นักโบราณคดียังไม่มีคำตอบ
     ในภาพเป็นผนังวิหาร The Coricancha ของยุคอินคา (Inca) ที่ เมือง Cusco ประเทศเปรู ที่ชาวอินคาสร้างต่อลงไปบนฐานส่วนที่เป็นหินก้อนใหญ่ ที่มีมาก่อนหน้ายุคอินคา เป็นพันปี ซึ่งความรู้ในการตัดหินได้แบบนี้สูญหายไปหมด ชาวอินคาทำไม่ได้อีก

*** ทุกเช้าวันจันทร์พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้าง อาจารย์ต่อ นำมาเสนอทุกอาทิตย์ในชุด “ เปิดสมองมองก่อสร้าง “