เปิดสมองมองก่อสร้าง

โดย ต่อตระกูล ยมนาค

คนที่คิดผังวางแผนงาน แบบ บาร์ชาร์ท ( Bar Chart) เป็นคนแรก เป็นชาวโปแลนด์ ไม่ใช่ Henry Gantt
 
แม้จะเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและเรียกชื่อว่า Gantt Chart ตามชื่อของ Herry Gantt ชาวอเมริกันแต่ในตำราของยุโรปตะวันออกและรัสเซียจะยกย่อง Karol Adamieckiชาวโปแลนด์ ซึ่งคิดได้ก่อน Gantt หลายปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.1898 โดยใช้ชื่อผังงานแบบนี้ว่า Harmonograph ในตำราการบริหารการผลิตในโรงงาน ที่เขาเขียนขึ้น
 
     ปัจจุบัน ผังแบบบาร์ชาร์ท ( Bar Chart) เป็นผังที่วิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้างทุกคนใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากเพื่อวางแผนแสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงานต่างๆเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและเปรียบเทียบกันกับผลงานจริง ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งเสร็จโครงการ
*** พบกับเรื่องราวน่าสนใจในวงการก่อสร้างในชุด “เปิดสมองมองก่อสร้าง “นำเสนอเป็นประจำ โดยอาจารย์ต่อ
 
 
Karol Adamiecki ให้ชื่อผังงานแบบนี้ว่า Harmonograph โดยวางสลับแกนกับ บาร์ชาร์ท แบบของ Henry Gantt
Gantt Chart ในแบบที่นิยมใช้กันมาก ในปัจจุบัน
Karol Adamiecki
Karol Adamiecki หลังจากทำงานบริหารการผลิตอยู่ในโรงงานช่วงหนึ่ง เขาก็ออกมาเป็นอาจารย์ ได้เขียนตำราต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร และการวางแผนการทำงานขึ้นหลายเล่ม